Home » Disclaimer

Recente reacties

  Disclaimer

  Aansprakelijkheid

  Wij besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op onze sites.

  Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de sites wordt gepubliceerd onvolledig is of onjuistheden bevat. Het is niet altijd mogelijk fouten te voorkomen. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. De eigenaren van WirelessNederland.nl zijn ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de (on)mogelijkheid de internetsite te gebruiken. WirelessNederland.nl is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen van gebruikers van (gastenboek)pagina’s. De meningen en boodschappen op de (gastenboek)pagina’s geven niet de mening of het beleid van deWirelessNederland.nl weer. Ditzelfde geldt voor informatie van derden waarvan u via links op onze websites kennisneemt. Deze internetsites kunnen links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de eigenaren vanWirelessNederland.nl . Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van de informatievoorziening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de eigenaren en medewerkers van WirelessNederland.nl. De eigenaren en medewerkers WirelessNederland.nl zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het
  gebruik van informatie die op of via onze websites is verkregen.

  Rechten

  WirelessNederland.nl heeft haar uiterste best gedaan om alle rechthebbende te achterhalen van het gebruikte beeld- en fotomateriaal. WirelessNederland.nl zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevallen dat dit niet gelukt is.

  Copyright

  WirelessNederland.nl behoudt zich het recht voor – tenzij schriftelijk andersovereengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal. Debezoeker/ster van de website WirelessNederland.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de website WirelessNederland.nl opgeslagen informatieopenbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van WirelessNederland.nl (ook niet via een eigen netwerk).

  Persoonsgegevens

  De door Apeldoorn Actueel opgeslagen e-mailadressen en persoongegevens met betrekking tot het aanmaken van evenementen, worden enkel en alleen gebruikt ter identificatie en het versturen van de emails ter controle. Deze adressen zullen op geen enkele wijze aan derden ter beschikking worden gesteld. Apeldoorn Actueel behoudt wel het recht voor om de verzamelde adressen voor interne promotionele doeleinden te gebruiken. Deze activiteiten zullen te allen tijde aansluiten bij de aard en de inhoud van de aangeboden website.

  Aanpassingen Disclaimer

  WirelessNederland.nl houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Iedere aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd.
  Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze disclaimer dan kunt u contact met ons opnemen via disclaimer@WirelessNederland.nl